Stoppet innsjekk etter <br>funn av gjenstander

Av

To uidentifiserte gjenstander ble funnet under skanning av innsjekket bagasje på flyplassen.