Avinor beholder <br>parkeringsmonopolet

Av

Sandfærhus Parkering AS får ikke etablere seg på flyplassen.