Midtveis i pandemien gjennomførte Sola kommune en underveisrapportering på pandemihåndteringen. I denne rapporteringen ble hjemmekontorløsningen pekt på av flere som en løsning ansatte ønsket å beholde videre også etter pandemien. Det informerer organisasjonssjef i kommunen, Marthe Berge, til medlemmene i administrasjonsutvalget.

Det ble imidlertid i samme rapportering etterlyst tydeligere retningslinjer for praktisering av hjemmekontor. Nå kommer det et forslag til slike retningslinjer, der kommunen kan inngå avtaler med sine ansatte om hjemmekontorløsning. I utgangspunktet gjelder det inntil to dager i uken.

– Hjemmekontor skal så langt det er mulig organiseres slik at kollegaer er mest mulig fysisk til stede sammen, står det i forskriften om hjemmekontor.

Det er ikke alle som, på grunn av arbeidsoppgavene, kan ha hjemmekontor. Det er derfor hovedsakelig ansatte i merkantile og administrerende stillinger som det vil være naturlig for. Kommunen har nå utarbeidet en avtale som kan inngås med ansatte som ønsker å jobbe hjemmefra. Denne avtalen skal evalueres og kan sies opp av begge parter med to ukers varsel dersom det ikke fungerer.