Flere lærere ansettes nå i skolene i Sola

Fylkesmannen utredet brudd på lærernormen i Sola, men avslutter nå saken etter at kommunen har ansatt flere lærere.