Får bygge bunkringsarm

Av

Skangass har fått tillatelse til å bygge bunkringsarm ved utenriksterminalen.