Sola kommune har sendt SMS til innbyggere som er 65 år og eldre med invitasjon til å bestille time til fjerde dose. Det vil bli satt opp timer 1., 6., 14. og 21. september fra kl. 15.00-18.30 ved Soltun sykehjem.

Timene har vært svært populære og kommunen har derfor satt opp en ekstra vaksineringsdag 28. september.

Det må ha gått mer enn fire måneder siden du fikk 3. dose. Kommunen anbefaler vaksine selv om du nylig har vært koronasyk. Men, det må gå minst tre uker fra du var syk til vaksinen settes.

De som er i aldersgruppen over 75 år kan allerede nå få vaksine på enkelte legekontor i Sola. Du kan lese mer på kommunens nettsider.