– Med den kunnskapen vi har nå, og slik situasjonen nå ser ut, så mener vi at samfunnet kan gå tilbake til normal hverdag uten særlige smitteverntiltak mot covid-19, uten at det vil gi betydelig økt sykdomsbyrde fra covid-19, står det i det faglige grunnlaget fra Helsedirektoratet og FHI.

FHI regner med at smitten vil øke i noen uker til, før bølgen snur og når et lavt nivå i slutten av mars. Å bremse smitten vil kreve svært sterke tiltak over tid, noe som vil forlenge epidemien. Ifølge FHI er det ingen klare fordeler ved å gjøre dette.

Helsedirektoratet mener flere av tiltakene vi har i dag, som isolasjon ved smitte, meteren og bruk av munnbind, kan ivaretas gjennom råd og anbefalinger.

Helsemyndighetene anbefaler også symptombasert testing i to til tre uker, med anbefaling om å holde seg hjemme ved positiv test, før en overgang til testing på «klinisk indikasjon,» som betyr at fastlegen skal ta stilling til, og gjennomføre testing.