Økning i antall flypassasjerer i juni

På Stavanger lufthavn, Sola var veksten på 3,5 prosent.