Bilferie: – Ta mobilbilder av skadene

Forsikringsselskapene understreker viktigheten av dokumentasjon om uhellet først skulle være ute.