Fem utenlandske statsborgere har brutt karantenebestemmelsene - alle er bøtelagt og to er utvist fra Norge

Fem brudd på karantenebestemmelsene i Rogaland.