Mandag er betalingsfrist for kommunale barnehager og SFO i Sola. Den trenger ikke foresatte å betale. Ifølge kommunen vil det komme en korrigert faktura som tar høyde for at en kun betaler for den tid man bruker tjenesten. For de som allerede har betalt vil dette bli korrigert senere. Ingen skal måtte betale for en tjeneste de ikke får.

– Foreldre og foresatte i Sola gjør nå en kjempejobb med å rigge hverdagen om til både omsorgs – og undervisningsarena for barna sine. Derfor skal foreldre som har barna sine hjemme slippe å betale for barnehage og SFO, sier ordfører Tom Henning Slethei og varaordfører Siv-Len Strandskog.

Forventer at staten tar regningen også for private barnehager/SFO

De mener at staten må ta regningen for dette – og kompensere kommunene i etterkant.

– Å stenge barnehagene var et statlig pålegg som alle kommuner måtte innrette seg etter, bemerker de.

Siv-Len Strandskog legger til at hun forventer at staten også ordner opp for de private barnehagene og de private SFOene.

Ordfører og varaordfører har også en takk å rette til dem som nå er hjemme med barna:

– Vi vil gi en spesiell takk til alle foreldre og omsorgspersoner som nå får prøvd seg som lærere, barnehagelærere, fagarbeidere og aktivitetsledere. Dere får prøvd ut kreativitet, tålmodighet og andre ferdigheter. Vi er svært takknemlig for den innsatsen dere gjør, sier de.