Får utvidet myndighet – nå har ordføreren «koronafullmakt» igjen

Levekårsutvalget har på nytt gitt Tom Henning Slethei krisefullmakt, og flytter i tillegg ansvaret for smittevern fra nevnte utvalg til formannskapet.