Får digitale hjemmelekser, men ikke pc å løse dem med: – Noen løser lekser på mobilen

Elever i Sola-skolen får ikke personlig Chromebook før 5. trinn. At de likevel får digitale lekser kan stride med gratisprinsippet.