– Pandemien og restriksjonene som fulgte har gjort det mer utfordrende for mange unge, spesielt dem som strevde før. Alle følgene som man hører om i Norge, de merker vi også her, sier virksomhetsleder ved familiesenteret, Bjørghild Underhaug.

Sammen med teamleder/familieveileder Nina Fjelde Nilsen og psykolog Eldrid Robberstad møter hun Solabladet i familiesenteret sine lokaler i rådhuset. Her jobber totalt åtte personer med ulike fagfelt innen helse. To av dem er psykologer, mens en er psykologspesialist.

– Det er et godt tverrfaglig team med mye kompetanse. Sola kommune har med familiesenteret, ungdomsteamet, helsestasjonen for ungdom og skolehelsetjenesten et godt tilbud for psykisk helse for barn og ungdom, forteller Underhaug.

Lavterskel

Tilbudet de gir er for unge fra fødsel til 18. Her gir de veiledning til barn, ungdom og foreldre som opplever ulike utfordringer. Tilbudet er gratis, og det krever ingen henvisning.

– Det er et lavterskeltilbud, og det er veldig viktig at man bare kan ta kontakt direkte med oss, sier Nina Fjelde Nilsen.

På familiesenteret skilles det ikke mellom dem som har en diagnose, eller ikke. I mer enn 70 prosent av tilfellene er det foreldre som tar kontakt på vegne av sine barn.

– Vansker oppstår ofte i relasjon med andre, da barn og ungdom ikke lever i et vakuum. Det er i hjemmet, på skolen og på fritiden at psykisk helse dannes. Her på familiesenteret har man med relasjonene til barna ved at foreldre på en eller annen måte er involvert, forteller Eldrid Robberstad.

Stor pågang

Bjørghild Underhaug forteller at man jobber annerledes med barn enn man gjør med unge voksne. Mens større ungdom og voksne gjerne har et individuelt behandlingsløp er familien involvert i veiledningen av yngre barn og ungdom.

– Men det er ikke slik at både foreldre og barn er i samtalene sammen alltid. De foregår gjerne separat, legger Nina Fjelde Nilsen til.

I 2021 var det 266 familier som kom til familiesenteret. I fjor var antallet økt til 311. Økningen er ikke overraskende.

– Det er pandemien. Vi ser det på mange områder at den har gitt flere utfordringer. Hverdagslivet, og de vanlige arenaene slik som skole og fritidstilbud er så viktige. Under pandemien var mye annerledes. Det er for eksempel en stor overgang for et barn som i pandemien ble vant til å være i små grupper til plutselig å begynne i en klasse med mange barn, sier Robberstad.

Økningen har gitt lengre ventetid

– Det er nå seks ukers ventetid. Den økende pågangen gjør at vi ikke får hjulpet så raskt som vi ønsker. Dette er noe vi følger nøye med på, fordi det er ikke et lavterskeltilbud dersom man må vente lenge på å komme til, sier Fjelde Nilsen.

På familiesenteret kan en få veiledning i mange situasjoner. Det kan være situasjoner hvor barn/ungdom viser tegn på at de ikke har det bra. Slike tegn kan være tristhet, engstelse og sinne, stadige konflikter med voksne og andre barn/ungdom hjemme, på skolen eller i barnehagen. Det kan være situasjoner hvor foreldre strever med sykdom eller andre belastninger og ønsker hjelp til å støtte barnet i denne situasjonen. Det kan også være hjelp for foreldre som føler de strever i foreldrerollen.

– Vi snakker ofte om laget rundt barnet og ungdommen. Enten det er hjemme, på skolen, eller på fritiden er det viktig at de har trygge og gode voksne rundt seg, sier Underhaug.

Flere foreldrekurs

På familiesenteret får man hjelp så lenge den hjelper. Det er ikke satt noen grense på hvor mange samtaler, eller hvor lang tid en får. I stedet benyttes et feedback-system der familiene melder tilbake hva de synes, og om veiledningen har effekt.

– Det er veldig viktig at man ikke fortsetter å kjøre på med noe som ikke fungerer. Det kan virke mot sin hensikt. Noen ganger kan det også være fornuftig å ta en pause og heller komme tilbake om det er behov for det. Det vi driver med er endringsarbeid, og det kan være krevende å stå i over tid, sier Bjørghild Underhaug.

Familiesenteret kan også hjelpe familier videre til andre hjelpetilbud om det er behov for. De ansatte forteller om et godt samarbeid med flere, blant annet BUP (barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, red.anm.). Familiesenteret har også kurs, blant annet for foreldre med barn med ADHD og kurset Tuning into Kids. Det er kurs for foreldre som handler om emosjonell kompetanse der foreldre får økt bevissthet rundt hvordan de møter barns emosjonelle behov.