– Vi vil legge til rette for at innbyggere, som er pårørende, kan få faglig påfyll i et sosialt fellesskap med andre pårørende, sier Øyvor Sønstabø, kommunalsjef for levekår i Sola kommune på kommunens nettsider.

Du kan se Pårørendekonferansen direkte i lille konsertsal onsdag 20. september fra kl. 10.00 – kl. 15.00, eller se den i opptak fra kl 16.00-21.00.

Målgruppen er innbyggere som er pårørende. Mange blir pårørende for noen på et eller annet tidspunkt, men når og overfor hvem er for de fleste ukjent i forkant.

– Ved å gjøre Pårørendekonferansen tilgjengelig på denne måten, vil vi legge til rette for å etablere et fellesskap hvor innbyggere som er pårørende kan møtes og få påfyll i hverdagen, sier Heidi Reiersen fra Sola frivilligsentral og Sigrun Gaard Steinsøy, rådgiver i Sola kommune.

Sola kommune arbeider med en pårørendestrategi for kommunen. Medvirkning fra pårørende vil være ett av innsatsområdene i pårørendestrategien. Den nasjonale Pårørendekonferansen består av foredrag av blant andre leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, psykolog Hedvig Montgomery og en rekke andre fagfolk i tillegg til mennesker som forteller om å bli pårørende, enten til en voksen, eller til et barn. Det hele ledes av stand up komiker Else Kåss Furuseth, og på konferansen deltar også Sigvart Dagsland og Karoline Krüger.