Leserbrev: – Hva er det som gjør oss til mennesker?

Det er alle de verdiene som våre forfedre har levd etter og hegnet om.

– Hva er vår sjel?

Empati og samvittighet.

Det er de indre verdiene som håp, tro og kjærlighet som binder oss sammen over generasjoner og som vi er villige til å dø for. Noe som er større og mer verdifullt enn oss selv.

– Hva er kultur?

Det er alt det slitet våre forfedre har nedlagt for at deres etterkommere skal leve et trykt og verdig liv. Våre forfedre fikk ikke alltid dekket sine primærbehov uavhengig av hvor mye de trellet.

Vi må se oss i en større sammenheng.

EU har sett nødvendigheten av å oppfordre alle EU-land og også de assosierte til å ta vare på alle sine kulturelle bygg og sin kulturarv i sitt program, Nostra Kultura Europas. De ser nok en tendens der det blir mer og mer moskeer og mindre og mindre kirker, der vår europeiske kultur er under press.

Den sjelen som er i vårt gamle kirkebygg kan ikke erstattes av alle de fantasifulle nye kirkebyggene som er totalt sjelløse i all sin praktiskhet. De er bygget for menneskene og ikke for Gud.

I vårt samfunn får vi dekket de fleste elementære behov. Vi bør se tilbake i ydmykhet og ærefrykt på dem som slet i sitt ansikt sved og ble krøket av slitet for det daglige brød. Så vi ber dere politikere: IKKE ta fra oss de verdifulle markørene som vitner om og helper oss å balansere nåtid og fortid.

I Tananger har vi mistet det meste av våre røtter i miljøet som har hatt betydning for vår identitet, nettopp derfor er kirken så viktig.