Etter flere år med protester fra fylkesmannen gis det nå tillatelse til å bygge boliger på denne tomten

Kommunal- og moderniseringsdepartementet støtter kommunen i at det kan tillates begrenset boligbygging der det gamle militærsykehuset lå.