Forrige uke la kommunedirektøren fram forslag til kommunebudsjettet for 2023. Selv om det her kommer etterlengtede midler til spesialundervisning, skal 1,5 millioner av disse tas av allerede svært pressede skolebudsjetter. I tillegg fjerner man 1,5 millioner først budsjettert til læremidler. Dette advarer vi sterkt mot!

Tidligere i høst ble kommunens grunnskolerapport for 2022 lagt fram. Den er fullspekket av harde tallfakta knyttet til solaskolen. Den sier f.eks. at vi bruker langt mindre per elev i vår kommune enn både nabokommuner og andre sammenlignbare kommuner. Den sier at vi har høyere gruppestørrelser enn både gjennomsnittet og sammenlignbare kommuner. Den sier at vi bruker langt under snittet på læremidler. Den sier også at solaskolen sliter mer og mer med å få inn kvalifiserte lærere, og at bruken av ukvalifiserte har økt.

For oss som jobber i solaskolen er ikke disse tallene noen overraskelse. Vi kjenner hver dag på at samtidig som man har fått flere elever å forholde seg til, så har ressursene vi har til rådighet blitt krympet til et minimum. Vi kjenner hver dag på at vi skulle hatt mer tid til å se, og mer ressurser til å tilrettelegge for hver enkel elev. Heldigvis har vi en lærernorm i Norge. Den sier hvor mange elever det maksimalt skal være pr. lærer på en skole, og dette må alle kommuner og skoler i hele landet forholde seg til. I Sola er man så vidt innenfor denne.

Vi har lenge advart mot situasjonen. Nå roper vi varsku. Vi har stor forståelse for at kommunedirektøren har en vanskelig oppgave med å sette sammen budsjettet. Vi har også en forståelse for at her må «alle bidra». Samtidig vet vi at kommuner med langt trangere økonomiske rammer gir mye bedre rammevilkår for skolen. Man trenger verken være kommunedirektør eller politiker for å skjønne at da handler det også om prioriteringer og vilje.