Erna har de siste ukene vært på skremselsturné rundt i landet og snakket om innstrammingene i innleie som regjeringen har vedtatt. Forrige uke var hun på Sola og fortsatte skremselsparaden sin. Vi i Arbeiderpartiet ønsker å ha hele og gode arbeidsplasser for alle ansatte i kommunen vår. Vi vil ha et trygt arbeidsliv for alle og sørge for at arbeidsfolk får mer makt over hverdagen sin.

Da er faste ansettelser mye bedre enn midlertidige. Og direkte ansettelser er bedre enn innleie. Vi mener at bruken av innleid arbeidskraft trengte å bli begrenset så ansatte som ønsker det har forutsigbar inntjening og trygghet for sin familie og seg selv.

Arbeiderpartiet og LO har forstått dette, nå håper jeg at Høyre også skal ta dette innover seg. Noen bransjer har meget varierende behov for arbeidskraft, og den nye lovgivingen forhindrer ikke midlertidig ansettelse. Lura Turistforening kan fortsatt ha midlertidig ansettelse. Lura Turistheim-eier Christian Waage og Erna, fremstiller derfor en problemstilling som ikke finnes. Jeg mener at hovedregelen bør være at det ansettes fast og direkte i et topartsforhold.

Det regjeringen har foreslått er at vi skal få ned omfanget av innleie, gi innleide flere rettigheter og sikre seriøse bemanningsbedrifter. Dette bør gjelde i alle bransjer i landet vårt. Vi må styrke det seriøse, ordnede arbeidslivet og det gjelder også i kommunen vår.

Det er viktig for meg at flest mulig har en jobb å leve av, og en jobb å leve med. Dette gir velferd for hele fellesskapet. Innleie gir i noen tilfeller dårlige arbeidsvilkår og sosial dumping for ansatte. Vi har sett eksempler fra byggebransjen hvor lønna er lav, arbeidsdagene er lange og HMS-standardene er direkte farlige. For oss er ikke det akseptabelt. Vi lover å ta kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Arbeiderpartiet vil begrense innleie slik at det kun tillates ved rene vikariater, direkte mellom produksjonsbedrifter og etter avtale med tillitsvalgte i virksomheter bundet av landsomfattende tariffavtale med fagforening med innstillingsrett. I praksis betyr dette at vi vil forby innleie som fortrenger faste ansettelser. Til slutt vil jeg minne Høyre om at ulikt dem er Arbeiderpartiet til for arbeidstakerne og hele fellesskapet.