— Ser Bufetat det som er best for barna?

Av

Ap-politikerne Siv-Len Strandskog og Leif Harald Forthun mener enslige mindreårige flyktninger bør bosettes i den 
kommunen de har fått en tilknytning til.