40 millioner kroner til demoprosjekt innen elektrisk transport

Av

Avinor, Risavika Havn, Forus Næringspark, Lyse Elnett og Smartly skal sammen vise en smartere måte å drive energisystemene til fly, buss og skip