Sørmarka Flerbrukshall IKS og Consto AS ble 30. juni, på dag fire av rettsmeklingen, enige om en forliksavtale som regulerer det økonomiske oppgjøret for Vår Energi Arena Sola. Det opplyser Sørmarka Flerbrukshall IKS i en pressemelding.

Forliket innebærer at Sørmarka flerbrukshall IKS utbetaler Consto drøye 49 millioner kroner, hvorav 29 millioner kroner av dette gjelder tilbakeholdt kontraktssum. Partene har videre blitt enige om at Consto skal utbedre flere forhold innen 1. oktober, og samtidig frafaller Sørmarka Flerbrukshall IKS sine motkrav. Partene dekker hver sine omkostninger.

Flerbrukshallen skriver i pressemeldingen at forhandlingene har vært krevende, men samtidig konstruktive og at begge parter er tilfreds med at det nå er oppnådd enighet om sluttoppgjøret. Alternativet hadde vært en lang og kostbar prosess i domstolene.

– Vi er glade for å være ferdig med det økonomiske oppgjøret, og nå ser vi frem til et godt samarbeid videre med Folkehallene, sier prosjektsjef i Consto Sør, Kurt Hermansen.

Forliksbeløpet er basert på en totalvurdering av en rekke forhold. Sørmarka Flerbrukshall IKS har bl.a. holdt tilbake beløp, som nå blir utbetalt siden forhold blir utbedret. Dette forliket innebærer at Vår Energi Arena Sola blir 7,7 prosent dyrere enn den opprinnelige prosjektkostnad.

– Vi er svært fornøyd med at vi nå får et fullverdig anlegg, og at vi kan legge denne konflikten bak oss sier styreleder i Folkehallene, Geir Støle.

– Nå kan vi bruke all vår energi på det positive vi kan få til i dette flotte anlegget og det ser vi virkelig frem til. Vår Energi Arena Sola, er en sykkelvelodrom, flerbruksbane, turnhall, treningssenter og møteplass med tilhørende servering, som vil glede barn, unge, mosjonister og toppidrettsutøvere i mange år fremover.

– Vår Energi Arena Sola er blitt et praktbygg som vi er stolte over å ha bygget, sier Hermansen.