50.000 kroner har sjøspeiderne i Tananger fått av Sparebankstiftelsen SR-Bank. De skal gå til å oppgradere bryggeanlegget i Havnevegen. Her ligger flere av båtene til speidergruppen, og bryggen trenger en overhaling.

– Vi har gjort holdt den i stand med å fikse det vi kan, men nå er det kommet til et punkt der vi trenger en større oppgradering, sier leder Vetle Eide.

Da kommer pengene svært godt med for foreningen, som teller drøyt 170 medlemmer og som er en av de største sjøspeidergruppene i landet.

– Rekrutteringen har vært god, og det er veldig viktig for oss å ha skikkelige fasiliteter slik at vi kan holde på med de mange aktivitetene vi har, sier han.

Sjøspeiderne bruker naturlig nok mye av tiden sin ved og på sjøen, enten ved naustet i Tananger indre havn, eller om bord i en av båtene. Her lærer medlemmene både navigering, seiling, bruk av kart og kompass, i tillegg til mange andre speideraktiviteter.