Utrykningspolitiet stilte seg tirsdag opp i Flyplassvegen for å måle fart. Tre personer fikk forenklede forelegg for å ha kjørt over fartsgrensen. En person blir også anmeldt for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand.