Gå til sidens hovedinnhold

- En økning av utvendig skjenkeareal på 1,3 mål er unødvendig mye

Artikkelen er over 1 år gammel

Det er viktig å presisere at alkoholpolitikk er mye mer enn næringspolitikk, skriver KrF-leder Arnfinn Clementsen.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Solabladet skriver torsdag om formannskapets vedtak om utvidelse av skjenkearealet for Solastranden Gård. I likhet med de andre partiene mener Sola KrF at Solastranden Gård og Maskinhuset er et positivt tiltak i kommunen. Vi ønsker lykke til med utvidelsen, og håper det skal lykkes godt når denne tiden med koronakrise er over.

Men vi mener også at en økning av utvendig skjenkeareal på 1,3 mål er unødvendig mye. I formannskapet fikk KrF støtte av Ap og SV i at utendørs skjenkeareal burde begrenses, men flertallet i formannskapet hadde en annen mening.

Kommunestyret i Sola vedtok i februar i år oppdaterte alkoholpolitiske retningslinjer.

I retningslinjene står det i § 1, «Det skal settes særlig fokus på konsekvenser for barn og unge og andre utsatte grupper ved vurdering av søknader om salgs-og skjenkebevilling. Søknader skal også vurderes opp mot de vedtatte alkoholfrie sonene i henhold til samarbeidsavtalen med alkovett-organisasjonen «Av og til». I kommunestyret 6. februar ble det vedtatt en ytterligere viktig presisering lagt til samme avsnitt: «Vurderingen skal fremkomme av saksfremstillingen».

Det var tre saker om alkoholbevillinger oppe i formannskapet 24. mars, men ikke i noen av disse sakene kunne vi se at det i saksframlegget var noen vurdering i forhold til det nevnte avsnitt i reglementet. Dette lovet kommunedirektøren på spørsmål fra KrF å presisere og få med i behandlingen av framtidige søknader. Det er bra, og bør være en selvfølge når et enstemmig kommunestyrevedtak har ønsket dette.

Det er viktig å presisere at alkoholpolitikk er mye mer enn næringspolitikk. KrF er et parti som støtter næringslivet og grundervirksomhet, men alkoholpolitikk handler også om helse-og sosialpolitikk, og ikke minst om barn- og ungdom. Sola kommunes visjon er «ansvar for hverandre», og det må også komme tydelig fram i alkoholpolitikken. KrF tror på en balanse mellom individets frihet og hensynet til hverandre, og spesielt hensyn til barn og unge hvor dessverre svært mange er utrygge i forhold til voksnes og foresattes alkoholbruk.

Når folk samles til fest og aktiviteter som i mange tilfeller også vil inkludere barn og unge, er det viktig med en fornuftig avgrensning av skjenkeareal. I senere saker om skjenkebevillinger og eventuelle arealutvidelser må vurderinger i forhold til våre alkoholpolitiske retningslinjer komme fram på en tydelig måte.

Kommentarer til denne saken