Rykket ut til <br>komfyrbrann

Av

Beboerne slukket brannen.