Gå til sidens hovedinnhold

Eimunds skriblerier: Trenger vi dopapir med julemotiv, og hvorfor må dopapirholdere være så kompliserte?

Kunstner Eimund Myklebust funderer på toalettpapir.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Itte kvert som en drar på årå og får meir englahår og kansje litt mindre hår, så dokke det opp nogen tanka som en aldrigt he tenkt på før. Kansje det e alderen som gjere noge me an, elle e det bare det atte en he bere ti å tenka på bagatella. En lure meir å meir på sånne ting som før ikkje hadde nogen betydning. Det henne en får svar itte kvert, men det e alltid nogen spørsmål som blir hengande i loftå, elle som i dette tilfelle blir hengande på veggen.

Denne gongen e det do rollen og opphenge som e det stora emne. Koffer e det så mange forskjellige oppheng for en stakkars liden roll me dopapir? Det e jo bare papir… Ka jere me me aviså? Det e jo papir det åg. Stappe`na i båsdonken elle brenne`na. Få det vekk. Hu tege jo bare plass. Men den gjer osse møje informasjon og bruges i alle fall ein time te dagen. Men dopapire! Det e det jo ikkje skreve nogen verdens ting på. Det dandere me te og kan laga svere diskusjona kor det ska henga. Papire bruges jo bare i nogen fåe sekund. Så forsvinne det te Mekjarvik.

Så he me dette me pynt då. Det e forsynemeg nogen som kjøbe rolla der det e trykt røe hjerte på. Røe hjerte! Ka dei meine me det vett ikkje eg, men noge må dei ha en kjerlighet for. Det e jo en merkele måde å visa atte du e glae i noge på. Andre dorolla e det teåme vitsa på. Itter kvert som du rolle ud komme det en nye vits. Eg synes synd på dei som sidde på do å lese ein goe vits samtidigt som dei he tredjegrads magasjau. Stakkars dei. Dei vett jo ikkje om dei ska le elle gina. Her må nok produsenten tenka seg om når dei lage vitsane. Nogen rolla e det forsynemeg påtrykt julakule. He du høyrt sånn ei greia. Kule i allslags varianta. Ska me ligsom feira jul på do åg nå? Elle e det tenkt atte me ska rolla dopapire ront julatre`e. Eg syns eg ser. Det sko toge seg ud. Eg syns eg høyre hyle i frå kånå når hu komme inn me risengrøden litla julaftå. Det nesta e vel julasanga på dopapire. Tenk å sidda å synga julasanga menns en gjer sitt fornødne. Eg trur nok tonefalle vil bli ganske varierande. Fordelen e atte det blir somregel solosang. Ja. ja kem vett. He du droge me deg dorollen te stølen så kan det jo fort bli fleirstemt.

Så va det desse opphengå te dorollen då. Nogen gonge virke det som atte dei som har montert desse boksane har hatt det veldig kjekt og har endele fått kjangsen te å vera kreative. Nogen bøyla e så glatte, atte he du det svina travelt å drege litt for hart i papire, så sprette rollen av, å tege ein rondtur på golve mens du prøve å fangan me foden. Når du endele he stopt an, så he du somregel trydd an ganske så flade. Du kan liksom ikkje hiva fira meter me ubrukt papir helle. Men prøve å rolla det i samen så fint du kan. Så prøve du å presse rolle sånn atte han i allefall ser litt ronne ud.

Så he me dei dopapirhollarane som e så teknisk konstruerte atte det e meste umuligt å skifta roll på. En rive å presse, hale å drar, men alt sidde liga fast. Dei e nette å fine, men det kreve håve for å skifta roll. Det tomma papp hylstere henge slapt som et aent mehe. Då he du to valg. Det som e mest brukt, e atte du prøve å finna ud av det i sirka tredve sekund, men tege helle en nye roll som står i skabe å sedd`an på kanten av vasken ittepå. For så å åppdaga 10 sekund ittepå atte du he sett an i vannpølen som va ront vasken itte forrige dobrugar. Det andra alternative e å kontakta en blåruss som ikkje he bestått eksamen, men ser for seg atte dette e en del av master oppgaven.

På enn del offentle toalett, elle rettere sagt do, e det hengt opp firkanta boksa. Du ska leida lenge der før du finne rollen. I desse e det forsynemeg papirflag. Det ser jo ud som sjeveunnelag te madpakken. Fyste gongen eg såg ein sånnein tenkte eg: kem e det som smøre madpakken på do? 14 gange ti sentimeter ark.. Det passe jo akkuratt te ei kneipbrøsjeva. Kem kan bruga slikt. Det ende somregel opp me atte du drege ud ei bodda i slengen. Eg ska vedda atte han som he bestemt kossen det ska ver, he roll på sitt do. Det e mange måda å spara på, men det må vera måde på.

Så he me dei dopapirhollarane som e på storsenter. Det e nogen kjempesvere båksa som sikkert inneholde tusen meter i rollen, å i åbningen e det så vitt du kan ana papire. Får du tag i det å begynne å dra, så e rollen så tonge, attan e ikkje komt i bevegelse før du he reve av å sidde igjen me ti sentimeter papir i hånnå. Då må du te å klora me fingrane for å få fart på krapyle, sånn atte du får iallefall noge papir. Det ende somregel opp me atte rollen ennå e i bevegelse då du e ferdige på do. Å så e det te å pitla me fingrane igjen sånn atte dei siste udrollde metrane kan komma inn der dei høyre heima. Det e jo reina basketage for det må jo sjå fint itte du he våre på besøg.

Så he me desse veggboksane me to rolla i. Eg lure på om det e vaktmestra som henge dei opp. Det virka litt ladman iallefall. 2 rolla i en boks. Då den nederste rollen e tomme, ska hylstere fjernast og neste roll rasa ner. Verse god forsyn deg. Men la meg sei det sånn, det e ikkje alltid atte dei rase ner som beskrivelsen seie. Då må du rett å slett inn me heila hånnå for å få ner rollen. E du venstre hente må du rett å slett reisa deg opp, snu deg og bøya deg framøve for å få fingrane inn i denne sprikkå. E du uheldige då, så kile fingrane seg fast i mydlå desse dubedittane som låse å løyse. Å e du av den skikkele uheldige sorten, så går dørå opp bag deg mens du står me bokså ner på knenå, rauå mod dørå, mens fingrane henge fast i dopapirhollaren. Gu , eg gløymde å låsa. Då e det ikkje så enkelt å snu seg å sei, unnskyld meg, men eg prøve bare å finna noge dopapir. Som du ser så e det en del ting en undras på, men aldre får svar på. Forresten, svare kan jo ver å ha me seg sin eien roll i lommen.

Kommentarer til denne saken