Eier av Sandehålå SFO sier opp driftsavtalen: Går over til kommunal drift

Det er enstemmig vedtatt at driften av skolefritidsordningen (SFO) ved Sande skole blir kommunal. Senest fra 1. desember 2020, legges driften under rektor.