Nå kan denne tomten snart komme ut for salg

Kommunens tomt mellom Klesbergveien og Sentrumsvegen skal nå takseres og legges ut på markedet. Tomten er regulert for næringsformål.