Egil S. Eide ble nærmest headhuntet til kirken. I 1966 ble han oppsøkt av daværende biskop Fridjov Birkeli som trengte hjelp, og Eide ble kapellan i Sola menighet uten å være ordinert som prest. Han fikk dispensasjon fra departementet og ble ordinert som 66-åring. Det skjedde i en svært høytidelig seremoni av daværende biskop Baasland.

Han vikarierte først i et år i Sola menighet og jobbet blant annet med å undervise konfirmantene, i tillegg til bibeltimer og å holde gudstjenester. Slik startet over 50 år lang tjeneste i menigheten som vikarierende prest. l en periode vikarierte han i Sørnes menighet og hadde ansvaret for det aller første konfirmantkullet der. Han har også stått på talerstolen i Ræge og Tananger kirker.

Eide sitt forhold til Sola startet derimot enda tidligere. Etter artium i 1958 fikk han et vikariat som lærer på Stangeland skole. Ved siden av kirken ble det avis som var arbeidsplassen for Eide gjennom livet. Tidlig på 70-tallet ble han redaktør i Vår kirke og flyttet til Oslo. Her kom han i kontakt med Kirkens Bymisjon. Noen år senere kom han tilbake til Sola. Tidligere sjefredaktør i Stavanger Aftenblad, Jon Arnøy, ville ha ham som redaktør for avisens kirkelige innhold. Dermed begynte et 28 år langt arbeidsforhold til regionsavisen.

Egil Seglem Eide hadde et nært forhold til Thailand, der han reiste mange ganger i årenes løp. Det var i det fattige området Thai Isan at han kom i kontakt med et dansk ektepar som bygget et internat for å utdanne barn fra fattige familier.

Sokneprest i Sola menighet, Morten Sandland, kjente Eide gjennom mange år, både fra Thailand og fra arbeidet i menigheten.

– Han hadde et brennende engasjement for Thailand, og han var stadig på reise dit. Vi møttes der ved flere anledninger, forteller han.

Sandland og Eide samarbeidet også ofte om gudstjenester i Sola menighet.

– Det var et samarbeid jeg satte stor pris på. Egil var tydelig, men mild, og han var veldig god til å komme med tilbakemeldinger og korrigeringer som samtidig var oppmuntrende, sier soknepresten.

Morten Sandland omtaler Egil Seglem Eide som en «ordets mann».

– Han var en ordets mann i dobbelt forstand. Han var veldig flink med ord og med å formidle budskap. Det sterkeste minnet jeg har av ham er fra den siste gudstjenesten vi samarbeidet om i fjor høst. Han var da syk, men hadde tilpasset behandlingen slik at han kunne være i kirken denne søndagen. Han leverte en nydelig tale, og for oss som kjente ham var det veldig gripende, sier han.

Egil Seglem Eide var gift med Berit, og paret bosatte seg i Sola i 1969. Han hadde tre døtre, Kristin, Siv Bente og Elisabeth og ti barnebarn. For cirka et år siden fikk Egil kreft, og han døde med den nærmeste familien rundt seg. Egil Seglem Eide begraves fra nye Sola kirke.