Buorre beaivi Dysjaland skuvla!

Av

Eller oversatt på norsk «god dag Dysjaland skule». Slik introduserte de samiske veiviserne seg for ungdomsskoletrinnet på Tjelta.