Det var ungdomsrådet som ba kommunedirektøren om å vurdere å flytte skolefrokosten på ungdomsskolene til første friminutt, eller til lunsj. Bakgrunnen for det er at det er svært få som benyttet seg av det gratis frokosttrinnet som i dag serveres før skolestart.

– Det betyr jo at elevene må stå tidligere opp for å komme på skolen før de ellers ville vært der. Det er det nok ikke så mange som ønsker, og derfor mener vi at frokosten i stedet bør serveres senere og når elevene er kommet på skolen, sier leder i ungdomsrådet David Mousavi.

Sammen med nestleder Isabella Ross-Molnes er han svært spent nå på erfaringene fra pilotskolen Dysjaland skule som nå går i gang med å servere frokost i første friminutt. Selv om kommunedirektøren opprinnelig sa nei til å flytte tidspunktet, sa politikerne ja.

– Det er kjekt å vite at vi har en innflytelse på saker som angår ungdom og kan få gjennom det vi ønsker, sier Ross-Molnes.

Tror flere vil spise frokost etter skolestart

De tror det vil være langt flere som vil benytte seg av den gratis skolefrokosten når den serveres i et friminutt.

– Dette er en gladsak. Frokost er veldig viktig, og på denne måten kan alle få uten at en må stå opp tidligere, sier Mousavi.

Gratis skolefrokost i ungdomsskolen var en svært omdiskutert sak før valget i 2019. Mens posisjonspartiene ivret for den, var spesielt Høyre og Venstre negative og mente det er andre ting i skolen som bør prioriteres. Men skolefrokosten er innført på alle fire ungdomsskolene. Ifølge en beregning som kommunen viste til i april har det vært gjennomsnittlig 172 elever av totalt 1052 ungdomsskoleelever som har benyttet seg av tilbudet.

Håper det blir innført på alle skolene

Kommunedirektøren mente at dersom en flyttet frokosten til friminutt, eller lunsj, vil det bli så populært at det vil sprenge budsjettet som er satt av. Men politikerne sa ja til å innføre gratis skolefrokost i første friminutt på en av skolene som et pilotprosjekt. Det ble Dysjaland skule.

– Vi er veldig spent på erfaringene de gjør seg, og vi håper at skolefrokost i friminutt blir innført også på de andre tre ungdomsskolene, sier Isabella og David.