Bonde med bustad i byen

Av

Sjølvdyrka føde, matnyttig kunnskap og kjærleik til matjorda er grøda etter eitt år som medlem i andelsjordbruk.