Løs okse på Røyneberg

En okse har forvillet seg ut i nabolaget på Nesbuveien.