- Duberget er ikke for allmenn ferdsel

Forsøpling og nedtråkking av beitemark er ikke et sjelden syn for grunneiere på Joa.