(Jærbladet)

I sin anbefaling til regjeringen, som Helsedirektoratet leverte onsdag denne uken, står det at gjennomføring av trinn fire på nåværende tidspunkt trolig vil medføre økt smittespredning.

Helsedirektoratet skriver at den overordnede målsettingen nå er å begrense smittespredningen og holde sykdomsbyrden lav inntil 90 prosent av befolkningen som er 18 år og eldre, er vaksinert med to doser.

– Det er en ambisjon at dette er gjennomført innen fire til seks uker, skriver de.

Dette er trinn fire

* Skole, barnehage, SFO: Følge trafikklysmodellen og lokale vurderinger.

* Universiteter, høyskoler og fagskoler: Fysisk undervisning. Generelle smitteverntiltak, men med unntak fra avstandskrav under undervisningen.

* Ikke antalls- eller avstandsbegrensninger ved trening eller øving. Ikke avstandskrav for deltakere på idretts- og kulturarrangementer.

* Toppidrett kan gjennomføres som normalt.

* Sosial kontakt/private hjem: Generelle smitteverntiltak. Ingen anbefalt begrensning på antall gjester i hjemmet, men man bør fortsatt holde avstand, vaske hender og være hjemme hvis man er syk.

* Serveringssteder: Generelle smitteverntiltak. Fortsatt krav til registrering og sitteplasser til alle gjester dersom det skal serveres alkohol. Krav om sitteplasser for alle ved servering av alkohol, gjelder ikke arrangement som benytter koronasertifikat. Kravet om bordservering av alkohol og innslippstopp kl. 24:00 oppheves.

* Delvis hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid. Økt tilstedeværelse på arbeidsplassen. Det må være mulig å holde 1 meters avstand for alle.

* Innenlandsreiser kan gjennomføres.

* Antall deltakere på sommerleir, aktivitetsleirer og andre fritidstilbud, som samler mange personer og varer over flere dager, anbefales begrenset inntil 500.

* Private arrangementer: Inntil 500 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler, inne og ute.

* Arrangementer: Innendørs 750 uten faste tilviste sitteplasser, men 2.500 med faste tilviste plasser. Med adgangstest og koronasertifikat; 75 prosent kapasitet opp til maks 2.500 personer (delt i kohorter på inntil 500) uten faste tilviste sitteplasser, men 75 prosent kapasitet opp til maks 5.000 personer (delt i kohorter på inntil 500) hvis alle i publikum sitter i faste tilviste plasser.

* Arrangementer: Utendørs 1.500 uten faste, tilviste sitteplasser, men 5.000 med faste tilviste sitteplasser. Med adgangstest og koronasertifikat; 75 prosent kapasitet opp til maks 5.000 personer (delt i kohorter på inntil 500) uten faste, tilviste sitteplasser, men 75 prosent kapasitet opp til maks 10.000 personer (delt i kohorter på inntil 500) hvis alle i publikum sitter i faste, tilviste plasser.

Onsdag var 71,9 prosent av befolkningen over 18 år fullvaksinert.

Trinn 4, som nå utsettes, innebærer blant annet at anbefalingen om et maksimalt antall gjester i hjemmet oppheves, at innslippsstoppen ved midnatt og krav om bordservering på skjenkesteder oppheves.

Helsedirektoratet trekker også fram at Folkehelseinstituttets ukentlige modellering antyder at tallet på smittede og koronapasienter på sykehus kan fortsette å øke de neste to-tre ukene.

Gult nivå

Statsminister Erna Solberg (H) ber kommuner med høyt smittetrykk innføre gult smittevernnivå i skoler og barnehager.

Anbefalingen fra regjeringen kommer etter at smitten økte med 174 prosent i aldersgruppen 13–19 år forrige uke.

I uke 33 og 34 ble det til sammen registrert 127 smitteklynger på 1–7 trinn i skolene, og 102 smitteklynger på 8–10 trinn. Størstedelen av disse smitteklyngene ble registrert i Oslo og Viken, 78,7 prosent for 1–7 trinn og 67,7 prosent for 8–10 trinn.

Vaksinere barn

Barn og unge født mellom 12 og 15 år skal tilbys én dose koronavaksine. Det har regjeringen bestemt.

Folkehelseinstituttet har brukt sommeren på å vurdere om barn og unge skal bli tilbudt koronavaksine. De har anbefalt regjeringen å tilby årskullene i ungdomsskolen født mellom 2006 og 2008 én vaksinedose i første omgang, samt alle fra årskull 2009 så snart de har fylt 12 år.

Regjeringen har bestemt seg for å følge deres anbefaling.

– Når mange smittes, vil også noen flere risikere å bli innlagt på sykehus. Dette kan også føre til at noen får den sjeldne og alvorlige komplikasjonen MISC, som er en betennelsestilstand som kan oppstå hos enkelte 2–6 uker etter koronainfeksjon. Derfor har vi anbefalt regjeringen at koronavaksinasjonsprogrammet utvides slik at 12-15-åringer får tilbud om vaksine, sier Camilla Stoltenberg, direktør ved Folkehelseinstituttet.

Det er nær 260.000 personer mellom 12 og 15 år i Norge, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Det utgjør om lag 4,8 prosent av den norske befolkningen.

Fra før har barn og ungdom i alderen 12–15 som har risiko for å bli alvorlig koronasyke, fått tilbud om vaksine. Ifølge Folkehelseinstituttet utgjør denne gruppen mellom 2.000 og 3.000 barn.

En rekke andre land er allerede i gang med vaksinering av barn over 12 år mot koronavirus. Blant dem er Finland, Danmark, Kypros, New Zealand, Irland og USA.

Koronavaksinene er ikke godkjent for bruk før fylte 12 år.