Drenerer rundt Sola Ruinkyrkje - her passer arkeolog David på om det dukker opp skjelett fra middelalderen

- Da ruinkirken ble rehabilitert dukket det opp cirka 40 skjeletter. Denne gangen har vi foreløpig ikke funnet noen, forteller arkeolog David Hill fra Norsk institutt for kulturminneforskning.