Disse solabuene får idretts- og kulturstipend av kommunen

Politikerne har vedtatt hvem som skal få idretts- og kulturstipend. Disse deles ut under ordførerens nyttårsmottakelse 1. januar.