Disse klubbene og foreningene får pengegaver av Sparebankstiftelsen SR-bank

Det er tre mottakere av pengegaver som blir offentliggjort på et senere tidspunkt. Her er listen over tildelingene i Sola som er offentliggjort.