Det er Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 som øver. Rundt 550 soldater skal trene overvåking og kontroll, sikring av vital militær og sivil infrastruktur i sitt nærmiljø. Det må påregnes militær trafikk, støy, skyting, synlig væpnet soldater og lysraketter i perioden. HV-08 anmoder alle om å vise aktsomhet og hensyn, melder Heimevernsstaben (HVST).

Det er disse kommunene som kan bli berørt: Klepp, Time, Hå, Stavanger, Sandnes, Randaberg, Sola, Gjesdal, Bjerkreim, Lund, Egersund, Åseral, Evje og Hornnes, Iveland, Vennesla, Vindafjord, Sauda, Suldal og Hjelmeland.

Objektsikring er en av de viktigste oppgavene til Heimevernet.

– Objektsikring er en av oppgavene knyttet til begrepene lokalt territorielt ansvar og territorielle operasjoner. HV ivaretar, som del av disse begrepene, også andre viktige oppgaver som sikring av alliert mottak, overvåking og kontroll, beskyttelse av viktige veier, bekjemping av mindre fiendtlige styrker og sivilt militært samarbeid, blir det opplyst i en pressemelding.

Øvelsen er planlagt i lang tid og har ingenting med sikkerhetssituasjonen i Europa å gjøre. I nordområdene er det ingen aktivitet som avviker fra normalbildet, og trusselvurderingen er ikke endret.