Disse bedriftene har fått kontantstøtte fra staten etter inntektstap på grunn av Korona-viruset

Så langt er det 37 bedrifter i Sola som har fått kontantstøtte fra staten.