Unge krenkes anonymt på nett

Av

Én av fire unge har opplevd å bli utestengt på nett. Ungdommer vi har snakket med sier at det positive veier opp for det negative.