Elever frykter snikfotografering i klasserommet

Av

På Dysjaland skule har de tatt grep mot nettmobbing. – Lærerne må bli strengere og ikke tolerere mobilbruk i timene i det hele tatt, er oppfordringen fra elevrådet.