Dette tjente kirkepersonligheter i Sola i 2019

Avtroppende sokneprest Berit Espeset i Sørnes menighet er oppført med høyest inntekt.