Gå til sidens hovedinnhold

– Det synes som om rådene har manglet forståelse for at denne saken, bestemt i de lukkede rom, ville opprøre så mange, og da spesielt oss eldre

Artikkelen er over 1 år gammel

Åpent brev til Stavanger bispedømmekontor:

Nytt navn på Sola kirke: Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ifølge kirkevergen har den nye kirken på Sande blitt gitt navnet Sola kirke etter forslag fra menighetsråd, kirkelig fellesråd og med anbefaling fra biskop. Det er ikke kjent om det har vært dissens i rådene.

I befolkningen, som har en nær tilknytning til nåværende Sola kirke, har imidlertid forslag om navn og bruksendring for kirken medført stor frustrasjon og sinne. Hvor betydelig dette er blir beklageligvis ikke synliggjort, idet mange føler sterkt ubehag og redsel ved å offentliggjøre sin motstand mot beslutningen i rådene.

Det synes som om rådene har manglet forståelse for at denne saken, bestemt i de lukkede rom, ville opprøre så mange, og da spesielt oss eldre. Jeg har etter mine innlegg i Solabladet fått tilbakemelding fra flere som vurderer å melde seg ut av Den norske kirke. Denne manglende forståelsen kan nok delvis skyldes rådenes alderssammensetning og bostedstilknytning.

Dersom en lignende situasjon oppstår andre steder burde menighetsrådene skaffe seg legitimitet for sin beslutning ved i forkant å offentliggjøre sine forslag, slik at reaksjonene kan komme før beslutninger tas - og ikke i etterkant. Det ville da være lettere for alle å komme med sine innspill.

Vi ber om at vi får beholde Sola kirke som en ordinær kirke for hele livsløpet - ved dåp, vielse og begravelse.

Kommentarer til denne saken