Det nedbrente parkeringshuset rives etter planen i august: – Det er komplisert med tanke på miljøet

Det nye parkeringshuset skal trolig stå klart våren 2022, men rivingen kan ikke starte før leverandør er på plass.