Det lokale hyttemarkedet holder seg stabilt: 57 prosent ble solgt over prisantydning i april

Salget av fritidseiendommer har økt på landsbasis etter koronautbruddet. Også lokalt går salget bra med priser som holder seg stabile.