Gå til sidens hovedinnhold

– Det er tydelig at menighetsrådet og fellesrådet ikke kjenner sin menighet når de er forundret over at noen kunne ha motforestillinger til navn og bruk av Sola kirke

Fremtiden til Sola kirke engasjerer mange. Forfatter av dette leserbrevet reagerer på prosessen som har ført til navneskifte og endring av bruk.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg viser til innlegget i Solabladet fra lederne i Sola menighetsråd og Sola kirkelige fellesråd.

Ved å henvise til et tidligere ønske, som aldri ble gjennomført, om å etablere en ny kirke på Sande, gjør menighetsråd og fellesrådets representanter et «tappert» forsøk på å rettferdiggjøre sitt navnevalg og endre vår Sola kirke til et kapell. Ved innkalling til alle kirkelige handlinger, også i den omtalte perioden fra 1955 til 1974, ble kirken kalt og offisielt skrevet som Sola kirke og ikke som Sola kapell. (Jeg ble selv gift i Sola kirke i 1966.) Sola kirke har følgelig bestått med sitt navn og på sitt sted i alle år helt fra etableringen i 1840.

Reaksjoner fra meg og mange andre skjedde bl.a. etter kirkevergens innlegg i Solabladet hvor det «i de lukkede rom» var besluttet at Sola kirke skulle miste sitt navn og avvigsles til et trosnøytralt gravkapell. Dette ble stoppet, og Sola kirke består som en fortsatt ordinær kirke med alle sine kirkelige handlinger, også dåp.

Det er uklart for meg hvem som ovennevnte representanter mener er menigheten i Sola, og som har gitt legitimitet til endring av navn og bruk av kirken. Det blir sagt at det er utlagt en protokoll slik at alle medlemmer av Den norske kirke og som bor i Sola kommune, kan gi sitt syn på navn og bruk av Sola kirke. Jeg kan ikke se at menighetsrådet har ønsket noen reaksjon fra alle i menigheten, og har derfor unnlatt å annonsere denne muligheten i mediene som leses av alle. Jeg går ut fra at protokollen kan fremlegges, slik at en kan se hvor mange som har gitt sin tilslutning og om noen har hatt mot til å gå imot menighetsrådets ønske og vilje.

Representantene skylder nå på koronakrisen for at det ikke kan avholdes et formelt menighetsmøte. Møtet kunne og burde vært avholdt i lang tid før krisen oppsto. Det er tydelig at menighetsrådet og fellesrådet ikke kjenner sin menighet når de er forundret over at noen kunne ha motforestillinger til navn og bruk av Sola kirke. De burde ha forstått at Sola menighet består av flere enn en engere krets, og at disses valg ville avstedkomme sterke reaksjoner, noe som over 800 personunderskrifter viser. Å se bort fra den massive protesten ved å uttrykke tvil om underskrivernes bosted og tilhørighet i Den norske kirke, blir nærmest patetisk.

I mangel av det formelle menighetsmøtet gir underskriverne av oppropet et klart mandat for å beholde Sola kirke med sitt navn og bruk. Jeg går ut fra at menighetsrådet kan dokumentere hvor mange som har gitt sin tilslutning til menighetsrådets/fellesrådets beslutning og ser dette i forhold til underskriverne.

Vi kan da få en demokratisk avgjørelse og ikke et diktat i denne betente saken.

Les også

– Helt siden 50-tallet var det meningen at den nye kirken i sentrum skulle få navnet Sola kirke

Les også

Ber bispedømmerådet sende saken tilbake til ny behandling i menighetsrådet: – Det er skapt en stor avstand mellom menigheten og kirken gjennom navnevalgprosessen

Kommentarer til denne saken