Etter at Rikslønnsnemndas kjennelse falt er det stor skuffelse og sinne blant lærere. Leder i Utdanningsforbundet Sola, Sara Sanne Opdahl, sier hun håper kommunen gjør det som de sier de vil gjøre: Nemlig å satse på lærerne. I et svar til KS skriver Sola kommune følgende:

«Sola kommune mener det er viktig å rekruttere og beholde kompetanse i utdanningssektoren. I år som i fjor, er det viktig for oss å understreke at undervisningspersonellet bør komme godt ut av mellomoppgjøret. De har i flere forhandlingsrunder blitt lovet tillegg. Vi må sikre tilgang på tilstrekkelig og utdannet personell i skolene våre».

Men Utdanningsforbundet mener lærere og barnehagelærere straffes økonomisk etter sin streik i fjor med kjennelsen.

– I seks år har vi ligget bakpå i lønnsvekst, og det var også derfor vi gikk til streik. Nå settes det et senere tidspunkt for utbetaling av lønnsøkning enn for andre. Mens andre får lønnsøkning fra 1. mai er virkningsdatoen for lærere 27. september. Dette er penger som er satt av til dette, og vi håper at Sola kommunen vil fremskyve utbetalingene til 1. mai. Pengene er der jo, sier Opdahl.

Rammer også barnehagelærere

Hun sier kommunen sparer 2,5 millioner kroner på lønnsutgifter som skulle vært utbetalt til lærere.

– Ekstra ille er det at barnehagelærere blir straffet selv om ikke en eneste av dem har vært ute i streik, sier hun.

Hun påpeker at det er bekymringsfullt at det er blitt stadig færre som søker lærerstillinger og at kommunen har et økende antall lærere uten godkjent utdannelse.

– Vi mener derfor at det er veldig viktig at kommunen og politikerne satser på lærerne, slik de sier de skal gjøre, sier Sara Sanne Opdahl.

Vil ta saken i kommunestyret

Sola Venstre ønsker å fremme en sak i kommunestyret i forbindelse med kjennelsen fra rikslønnsnemnda. Det fikk de ikke anledning til etter som møtet overskred sin sluttid. Koenraad Beeckman i Venstre mener det er bekymringsfullt at lærere som til som benyttet seg av et fullt lovlig kampmiddel i 2022 blir straffet for det økonomisk.

– Sola kommune sparer masse penger forsinket utbetaling, og vi håper at disse midlene likevel kan gå til lærere og barnehagelærere som tilhører de streikende organisasjoner. Den gode Solabarnehagen og Solaskolen er særdeles avhengig av den jobben de ansatte i skolen gjør, påpeker han.

Han fremhever lærere som den viktigste faktoren for elevenes læring. Venstre vil vite hvordan kommunen tenker å bruke pengene som skal settes av til lærerne og ønsker også svar på om kommunen kan betale ut fra 1. mai i stedet for 27. september.