Tidligere denne uken var jeg så heldig å få leke turist i våre nabokommuner. Sammen med flere politikere, gårdeiere, samt representanter fra næringsliv og Sola kommune, var jeg på rundtur i Klepp, Bryne, Ålgård og Sandnes. Hensikten med heldagsturneen var å hente inspirasjon til hvordan Sola sentrum kan bli.

Felles for alle disse stedene er at de har fått til mye, på hver sin måte. Samtlige steder har skapt – eller er i gang med å skape – sin identitet og sitt særpreg. Det har ikke kommet av seg selv. Det bunner i initiativ, investeringsvilje og kreativitet, men vel så mye i en velvilje og det å våge å si «ja» når noen tar initiativ og vil få til noe. Her mener jeg vi har en vei å gå i Sola.

Det at andre har kommet lenger enn oss bør ikke skremme oss, men vi bør se på det som inspirasjon. Sola har stort potensial og et godt utgangspunkt for å lykkes med å skape et levende sentrum. Et sentrum som folk oppsøker med glede og som fungerer som en møteplass for alle. Vi har en spennende historie og en fantastisk beliggenhet i en befolkningsrik region. Vi har gode muligheter for å skape det sentrumet som vi vil ha i Sola. Men da må vi først bestemme oss for å ville.

Folk trenger uformelle møteplasser

Pandemien og isolasjonen som fulgte med, ble for mange av oss en påminnelse om at folk trenger folk for å ha det bra. Dette er også forskningen tydelig på. Det å møte andre mennesker er viktig for både fysisk helse og lykkefølelse. Så er det sånn at hvor mange og hvor sterke sosiale relasjoner vi har vil variere gjennom livet. Nettopp derfor har vi som folkevalgte ansvar for å legge til rette for gode menneskemøter for alle som bor i kommunen.

Kulturhuset og biblioteket viser vei, med visning av familiefilm og seniorfilm, festivaler, konserter og opplegg for barn og unge i skoleferier. Det er bra. Men for mange er de spontane møteplassene vel så viktige. De møtene som ikke krever planlegging eller billett er verdifulle. Bare ta en tur på handelslaget og legg merke til drøsen over handlevognene. Der er det mange gode, spontane menneskemøter – som kanskje også snur dagen til å få positivt fortegn for noen.

Et godt sentrum er mer enn handel

Med nytt rådhus, kirke, festplass og aktivitetsparken har Sola kommune lagt fundamentet for nye sentrum. Resten må kommune, gårdeiere, folkevalgte, FLYT Sola og butikker jobbe sammen for å skape.

Vi vet at attraktive sentrum kan være en viktig faktor for unges valg av bosted og bedrifters valg av lokalisering. Et mangfold av butikker med særpreg er viktig for sentrum, men et levende sentrum må by på flere opplevelser enn handel alene. Det er det som skiller mindre lokalsamfunn fra større byer. Samholdet. Fellesskapet. Det at noen stopper deg på gata og spør hvordan det går.

Min frykt er at vi i Sola tar motet fra folk som har gode initiativ. For når sentrum taper terreng svekkes ikke bare handelen, men også kommunens utviklingsmuligheter som skal trygge framtidas velferd. Hvis vi ikke gjør noe for å ta vare på de gode initiativene frykter jeg at unge vil velge bort Sola når de skal etablere seg, eller at de velger leiligheter i nabokommunene når de blir pensjonister.

Første steg for å endre dette er etter min mening å mykne opp sentrumsplanen. Vi må gjøre det enklere for utbyggere å realisere sine planer. Vi må slutte å knuse drømmer med rekkefølgekrav.

I stedet skal vi møte disse initiativene med en positiv holdning. Legger noen frem en god idé, må innstillingen være at vi skal strekke oss for å få det til sammen, ikke lete etter paragrafer og argumenter for å kunne si nei. Vi her i Sola har alle forutsetninger for å lykkes – sammen. Første steg på veien er å legge til rette for gode initiativ i stedet for å slukke gnisten som finnes blant ildsjelene. Ambisiøse planer krever samhold og fellesskap. For der det er vilje, der er det vei.